• Aktuální obsazenost
  • Plavci
    0/152bazén
  • Sauna
    0/46sauny

Plavecká škola Žabáček Šumperk

Plavecká škola v Šumperku má již dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1994, kdy se poprvé začalo s výukou dětí. Po rekonstrukci plaveckého areálu v roce 2020 zahajuje svůj provoz každé září.

Plavecká  škola nabízí kurzy plavání pro děti mateřských, základních a středních škol. Výuka dětí probíhá v dopoledních hodinách v prostoru velkého (25 m)  a malého bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorek plavání s využitím nadlehčovacích a plaveckých pomůcek.

Žabáček je každý náš žáček

Žabáček

Žabáček

Žabáček je každý náš žáček.

Žabáček je každý náš žáček.

Základy a cíle výuky

Základem výuky v plavecké škole je kolektivní cvičení s individuálním přístupem. Děti se učí poznávat vodní prostředí, cítit se ve vodě bezpečně, nebát se vody, seznámit se s ní formou hry, získat pohybové dovednosti ve vodním prostředí, jako například zanoření.

Cílem výuky  je dokonale seznámit děti s vodou přirozeným způsobem přiměřeným jejich věku (zanořování hlavy, dýchání, splývání, orientace  pod vodou, skoky do vody ...), vést je k rozvoji plaveckých dovedností, plavecké vytrvalosti, a tím získat formou hry trvalejší vztah k vodě. Na seznámení s vodou navazuje nácvik základních plaveckých dovedností, například splývání v obou polohách, dýchání, orientace pod vodou, skoky do vody atd. Dále navazuje výuka vlastního plaveckého pohybu tak, že se děti nejdříve seznámí s pohyby nohou, pak paží a pak přistoupíme k souhře, kterou postupně zdokonalujeme do formy plaveckého stylu.


Pohyb při plavání má obrovský fyziologický účinek. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát a podněcuje vnitřní orgány k intenzivní činnosti. Současně ovlivňuje termoregulační, srdečně cévní a dýchací systém, podstatně zvyšuje metabolismus a vede k otužování. Plavání je vhodnou formou pohybové dovednosti v každém věku.


Na pomůcky žádný žabák dopustit nedá!

Ohřívárna od Carreta-spa

Ohřívárna od Carreta-spa

Kvalitní plavecké pomůcky

Na kvalitní plavecké pomůcky fy DENA žabák dopustit nedá!

Plavecké pomůcky

Nezbytnou součástí plavecké výuky jsou také plavecké pomůcky. Usnadňují nám proces učení dítěte v bazénu. Pomáhají překonat psychické zábrany a vytvářet pocit bezpečí. Pomůcky odstraňují strach z vody a hloubky, usnadňují nácvik základních poloh. Napomáhají udržet správnou polohu těla a provést procvičovaný pohyb. Také slouží ke zpestření výuky a zvýšení aktivity u dětí, např. skluzavka, míče, balónky, aj.

Plaveckým pomůckám věnujeme zvláštní péči již při samém výběru, právě proto používáme výrobky českého výrobce DENA . Dále klademe důraz na jejich správné skladování, desinfekci a sušení. Již při projektování nového Aquacentra bylo počítáno s vyšším nárokem na tyto aspekty.

Předplavecký kroužek Žabáček

Kurz probíhá v AQUACENTRU Šumperk v malém výukovém bazénku, částečně i  v 25m bazénu. Je určen pro věkovou skupinu od 4 do 6 let.

Plave se od září do prosince (první polololetí) a od ledna do června (druhé pololetí), vždy v pondělí nebo středu od 15.00 do 16.00 hodin, nebo od 16.00 do 17.00 hodin 1x týdně. Skupinky dětí rozdělujeme do družstev podle věku, maximálně do 10 dětí. Každé družstvo plave pod vedením zkušeného cvičitele plavání.

Výuka je zaměřená především na volný přirozený pohyb dětí ve vodě formou hry, dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, naučit je nebát se vody a získat k ní kladný vztah.

Na seznámení s vodou navazuje nácvik základních plaveckých dovedností např. splývání v obou polohách, dýchání, orientace a pohyb pod vodou i na hladině, skoky a pády, a to vše s využitím nadlehčovacích a plaveckých pomůcek.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU OBDRŽÍ KAŽDÝ ŽABÁK MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.

Cena kurzu a hygienické podmínky budou upřesněny KHS.
 

 

Ke stažení

  Přihláška do kroužku plavání Žabáček PDF XLS WORD  
  Informace pro rodiče PDF